STHLM BARRES SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER

Giltiga från och med 01.03.2021.

Som kund hos Sthlm Barre ska du uppleva en positiv och stimulerande atmosfär varje gång du besöker våra träningsanläggningar. För allas säkerhet och trivsel har Sthlm Barre därför tagit fram regler som gäller när du vistas i våra lokaler. Vi uppmanar dig att läsa igenom våra säkerhets- och ordningsregler nedan och att du även följer dessa när du tränar hos oss eller besöker våra träningsanläggningare. Om du är osäker på något, fråga gärna någon av våra medarbetare.

Säkerhet

STHLM BARRES REGLER FÖR DIN OCH ANDRA KUNDERS SÄKERHET

Sthlm Barre ansvarar inte för värdesaker.

Följ alltid anvisningar från Sthlm Barres personal.

Blockera aldrig nödutgångarna.

Barn och ungdomar under 15 år får inte vistas på träningsanläggningarna utan sällskap av vuxen. Sthlm Barres medarbetare kan godkänna enskilda undantag.

Det som är förbjudet enligt svensk lag är givetvis också förbjudet på Sthlm Barre. Om stölder, hot, trakasserier och all annan olaglig verksamhet förekommer på Sthlm Barres träningsanläggningar kommer det att polisanmälas.

Sthlm Barre har rätt att bedriva kamerabevakning i enlighet med lag. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga brott och utreda brott som begåtts samt skapa en trygg och säker miljö för dig som kund. Huvudregeln är att inspelat material sparas i 30 dagar, därefter spelas det över med automatik.

Du måste lämna träningsanläggningen senast vid stängning eller på anmodan från Sthlm Barres personal.

ORDNING

STHLM BARRES REGLER FÖR ORDNING OCH TRIVSEL

Hos Sthlm Barre värnar vi alla människors lika värde. Det är en av våra viktigaste värderingar, och också vår första regel för ordning och trivsel. Det betyder att vi kräver att våra kunder visar varandra hänsyn och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Ingen får agera eller uppträda på ett sätt som kan upplevas som kränkande eller nedsättande av andra i våra lokaler. Detta inkluderar ord, kroppsspråk, klädsel och andra uttrycksformer.

Visa hänsyn när du använder din mobiltelefon. Ha till exempel på ljudlöst när du tränar i grupp och om du måste prata i telefonen vill vi att du visar hänsyn till andra tränande på anläggningen.

Ha alltid rena träningskläder och strumpor när du tränar hos oss.

Du får inte vara barfota på träningsytan.

Rakning i duschen är inte tillåten.

Vid sen ankomst till gruppträning kan du nekas deltagande med hänsyn till övriga deltagare på klassen.

Fotografering och filmning i Sthlm Barres lokaler får enbart ske efter godkännande av ansvarig på träningsanläggningen. Fotografering och filmning för privat bruk är däremot tillåtet så länge ingen annan medlem tar illa upp eller kommer med i bild. I omklädningsrum, eller där förbudsskylt förekommer, är fotografering eller filmning aldrig tillåtet.

Du får inte förtära alkoholhaltiga drycker på träningsanläggningen.

Du får inte marknadsföra/sälja egna eller annans varor/tjänster på Sthlm Barre.

Endast instruktörer och personliga tränare anställda av Sthlm Barre får instruera och träna kunder i Sthlm Barres lokaler.

Visa hänsyn till andra medlemmar på anläggningen och träningsanläggningens grannar.

Vi vill också göra dig uppmärksam på att det kan förekomma personal av det motsatta könet i våra omklädningsrum. Om kvinnlig personal måste gå in för att rondera eller städa i herrarnas omklädningsrum, eller manlig personal i damernas, så aviseras detta däremot alltid i förväg.

DOPING OCH DROGER

ABSOLUT FÖRBJUDET PÅ STHLM BARRE

Sthlm Barre tar tydligt avstånd från doping och droger. Sthlm Barres definition av doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras som dopingpreparat av World Anti-Doping Agency (WADA). Sthlm barres antidopingpolicy förbjuder villkorslöst användande av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och kunder.

AVSTÄNGNING

VAD HÄNDER OM DU INTE FÖLJER STHLM BARRES SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER?

Sthlm Barre har rätt att stänga av dig som kund för viss tid eller helt med omedelbar verkan om du bryter mot dessa säkerhets- och ordningsregler eller använder doping och/eller droger.

Scroll to Top